Podaci o tvrtci

 

Osnovni podaci

Ime: Elgoline d.o.o.
Adresa: Podskrajnik 34, poštanski sandučić 73,
1380 Cerknica, Slovenija
Telefon: +386 1 70 90 210
Faks: +386 1 70 93 178
E-mail: info@elgoline.si

 

Identifikacijski podaci

Matični broj: 5323452
ID za DDV: SI24741884
Transakcijski račun: SI56 0202 9001 9890 728, , otvoren u NLB banci

 

Podaci o utemeljenju

Registracija: SRG 1/4431/00 na Okružnom sudu u Ljubljani
Osnovni kapital: 33.058,00 EUR
Glavna djelatnost: 26.120 (Proizvodnja elektronskih pločica)