Impulzni preusmjerivač

Impulzni izvor struje za bakrenje zahtjevnih tiskanih pločica

Šifra projekta: L2-6501-1538-06
Ugovor: 3311-04-8226501
Vrsta projekta: Aplikativni istraživački projekt
Nositeljska IO: Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za elektrotehniku, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
Suradničke IO: Leonardo d.o.o. Kranj, Storžiška 4, 4000 Kranj, Elgoline d.o.o., Podskrajnik 34, 1380 Cerknica

 

Pulzni usmernik

 

Tehnička svojstva impulznog izvora struje

Ulazne veličine
Priključni napon: 3 x 400 V
Frekvencija: 50 Hz
Snaga: 3600 W

Izlazne veličine
Katodni tok (max) IK = 2 x 200A (podesivo po 1 A)
Anodni tok (max) IA = 2 x 600A (podesivo po 1 A)

Trajanje katodnega impulza: 1 ms < TK < 100ms (podesivo po 1 ms)
Trajanje anodnega impulza: 100 ms

Porast strujnih impulsa: 5 A/ms
Maksimalni izlazni napon: UB = 6 V

 

Režim rada jedinice A i jedinice B

Sinkronizirano djelovanje:
Vremenski parametri impulznog strujanja su jednaki u obje jedinice, amplitudni parametri su nasumični.

Asinkrono djelovanje:
Vremenski i amplitudni parametri su nasumični.

Pseudosinkrono:
Isto kao sinkrono samo da je između impulznih strujanja pojedinačne jedinice fiksni fazni pomak (180°).

Prilog:
- fotografija impulznog preusmjerivača (izrez, original),
- metalografski snimak (promjer prolazne rupe 0,2 mm, debljina pločice 2 mm, Aspect Ratio – AR=10),
- smjer impulznih strujanja izvora A i B.

 

Oscilogram asinhronega obratovanjaOdnosi  med  eksergetskim učinkom