Brahiterapija

Elgoline d.o.o. sudjeluje u tom projektu kao sufinancjer po ugovoru br.: U1-BL-F9-17/07 i skladno s programom rada. Pri razvoju sljedimo zahtjevima minijaturizacije elektronskih komponenti, što je i potrebno za tiskane pločice s visokom gustoćom linija (širina linije 50 mikrona) i visoke mehaničke fleksibilnosti (materijali na kaptonskoj osnovi). Prototip predstavlja ispitivanje upotrebljivosti nove tehnologije izrade pločica.

Cilj je razvoj i konstrukcija naprave za otkrivanje položaja radioaktivnog izvora Ir 192 u pacijentu tijekom brahiterapije. Naprava će se temeljiti na slikanju izvora kroz objektiv i detekciji fotona pomoću silicijevih prostorsko osjetljivih detektora, koji su bili razvijeni za detekciju u fizici elementarnih čestica. Omogućiti će određivanje položaja izvora s rezolucijom od oko 1 mm na sekundnoj vremenskoj skali. Tako bi osigurali neposredno provođenje mjera kod otkrivenih većih odstupanja predviđenog i stvarnog položaja izvora te točniju usporedbu između predviđene i stvarne dozne raspodijele u tumoru. Povezivanje silicijevih senzora s dovoljnom prostornom odvojenošću zahtjeva upotrebu fleksibilnih pločica s visokom gustoćom linija i novih tehnologija povezivanja detektora i počica. Kako se s razvojem tih tehnologija otvara i mogućnost upotrebe na drugim područjima, naša tvrtka je izvršila sufinanciranje projekta po ugovoru.

 

Prilog: brahiterapija.pdf (997kb)

Nositelj projekta: Institut Jožef Štefan – odjeljak za eksperimentalnu fiziku elementarnih čestica
Odgovorni nositelj projekta: Dr. Gregor Kramberger
Suradnici nositelji projekta: Dr. Vladimir Cindro, Dr. Igor Mandić, Dr. Marko Zavrtanik, Matej Batič univ. dipl. ing.