Bipolarna ploča

Bipolarna ploča za reverzibilno pretvaranje električne energije u kemijsku energiju vodika

Ugovor: TP MIR 07/RR/0,5, Lipanj 2007
Sufinaciranje: MMinistarstvo obrane Republike Slovenije (MORS) u suradnji s Tehnološkom agencijom (TIA)
Izvoditelji: Elgoline d.o.o, Leonardo d.o.o, Kranj (autor: Dr. Ciril Zevnik)
Istraživačka organizacija: Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za elektrotehniku, katedra za mehatroniku, Tržaška 25, Ljubljana

 

Pretvorba električne v kemično energijo
Bipolarna ploča za pretvaranje električne energije u kemijsku energiju vodika (anodna strana).

 

U razdoblju izvršenja ugovora F3 smo izradili prototipe bipolarnih ploča za pretvorbu električne energije u kemijsku energiju vodika i bipolarnih ploča za pretvorbu kemijske energije vodika u električnu energiju vodika. Bipolarnu ploču smo testirali u primjerenom elektrodnom sustavu. Na slici 3 su prikazani rezultati PEM elektrolize vode pri generiranju vodika na različitim temperaturama i eksergetski učinak pri različitim protocima generiranog vodika.

 

Pretvorba kemične v električno energijo
Bipolarna ploča za pretvorbu kemijske energije vodika u električnu energiju.